„Głównym powodem naszych kłopotów finansowych jest to, że w szkole nie nabywamy wiedzy o pieniądzach. Wynik tego jest taki, że ludzie uczą się pracować za pieniądze, ale nigdy nie uczą się, jak zrobić, aby pieniądze pracowały dla nich.”

Robert Kiyosaki

Jeśli posiadasz już oszczędności, ale trzymasz je na zwykłym koncie bankowym lub w przysłowiowej skarpecie, to przy aktualnej inflacji po prostu tracisz.

Przykład 1
Opiszę to na prostym przykładzie. Pan Kowalski w 2021 roku zgromadził oszczędności w kwocie 100 000 zł. Trzymał je w domu, nie inwestując, przez cały 2022 rok. Oficjalna inflacja za rok 2022 wyniosła 14,4%.

Co to znaczy dla Pana Kowalskiego? To tak, jakby ktoś przyszedł do pana Kowalskiego i po prostu zabrał mu 14 400 zł, ponieważ w tym czasie ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce wzrosły średnio o 14,4%, a oszczędności Pana Kowalskiego nie były inwestowane, więc nie zyskały na wartości.
Czy już rozumiesz?

Pieniądze muszą na siebie pracować, żeby nie tracić na wartości.

Przykład 2

W 2023 roku Pan Nowak dostał od rodziców darowiznę w wysokości 100 000 zł. Nie będzie potrzebował tych pieniędzy przez 2 lata, więc postanowił poszukać dla siebie lokaty w którymś z banków. Po porównaniu ofert banków okazało się, że najwyższe możliwe oprocentowanie lokaty dwuletniej dla kwoty w wysokości 100 000 zł, to tylko 4% (stan: 5.11.2023). Pan Nowak nie miał żadnej wiedzy o inwestowaniu i nie miał pomysłu, co innego mógłby zrobić z pieniędzmi, więc założył lokatę dwuletnią z oprocentowaniem 4 %.

Ile Pan Nowak zarobi?

Roczny zysk: 100 000 zł * 4% = 4 000 zł Od kwoty 4 000 zł trzeba odjąć podatek Belki, który wynosi 19%.

19% * 4000 zł = 760 zł

Roczny zysk po odjęciu podatku Belki wynosi:

4 000 zł – 760 zł = 3240 zł

Zysk z lokaty dwuletniej: 2 * 3240 zł = 6480 zł

Pan Nowak w ciągu 2 lat zarobi 6480 zł. Oczywiście 6480 zł to już coś. Lepiej zarobić 4% niż nie pozwolić pieniądzom w ogóle pracować. Gdyby Pan Nowak miał jednak większą wiedzę na temat inwestowania, mógłby wygenerować zyski na poziomie 10% rocznie.

Sprawdźmy, ile by wtedy zarobił.

Zysk roczny: 100 000 zł * 10% = 10 000 zł

Od kwoty 10 000 zł trzeba odjąć podatek Belki, który wynosi 19%.

10 000 zł * 19% = 1900 zł

Roczny zysk po odjęciu podatku wynosi:

10 000 zł – 1900 zł = 8100 zł

Zysk z inwestycji dwuletniej: 2* 8100 zł = 16 200 zł Sprawdźmy różnicę w zyskach:

16 200 zł – 6480 zł = 9720 zł

9720 zł. Tyle właśnie kosztował Pana Nowaka brak wiedzy na temat alternatywnych metod inwestowania kapitału.

Temat inwestowania pieniędzy jest tematem bardzo szerokim. Na konsultacjach analizuję z Klientami ich profile inwestorów oraz przedstawiam dopasowane do nich możliwości inwestycyjne. Pokazuję, jak można inwestować, uzyskując wyższe zyski niż zyski oferowane na lokatach bankowych czy kontach oszczędnościowych.

Potrzebujesz więcej informacji
lub chcesz skorzystać z takiego rozwiązania?

Chcesz zadbać o finanse,
ale nie wiesz od czego zacząć?

Pomogę Ci zaplanować Twoje finanse
krok po kroku!