§1 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem strony internetowej i danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Monika Młynarczyk – Świat Finansów, NIP: 7722417115,
  REGON 381583058

Dane kontaktowe administratora danych:

 1. telefon: +48 513 844 637
 2. adres e-mail: monika.mlynarczyk@pdm.com.pl / monika@swiatfinansow.com
 1. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

§2 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Każdy Użytkownik wchodząc na Stronę Internetową Świat Finansów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych udostępnianych w formularzu kontaktowym, formularzu aplikacyjnym i innych usługach strony w celach informacyjnych i statystycznych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: wysłania informacji handlowej na wskazany przez użytkownika adres e-mail po uzyskania od Użytkownika zgody na ten cel, wysyłka informacji na temat oferowanych szkoleń i webinarów, wysyłka newslettera, udzielenie odpowiedzi na zapytanie zgłoszone w formularzu kontaktowym, prowadzenia procesu rekrutacji i przyszłych rekrutacji.
 3. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

§3 Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenie to należy kierować pod adres monika.mlynarczyk@pdm.com.pl.

§4 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.